Energierekening

Wat staat er in de energierekening?

Jouw verbruik van elektriciteit of gas wordt weergeven in een energierekening, dit is een jaarlijkse opgave die je toegestuurd krijgt. Wij leggen je uit waaruit een energierekening bestaat.

Leveringskosten

In de leveringskosten staat exact de kosten beschreven:

Geleverde producten: dit is wat jij het afgelopen jaar hebt verbruikt aan gas en elektriciteit. Wanneer je een dubbele meter hebt zie je twee keer het verbruik voor elektriciteit. Je verbruik wordt vermenigvuldigd met het tarief per kWh elektriciteit en m3-gas. Je betaalt een vast of variabel tarief (het vaste tarief verandert tijdens je contract niet en blijven zoals het woord het al zegt vast) daarentegen is een variabel tarief erg onzeker. Variabel tarieven veranderen twee keer per jaar van prijs, ze kunnen dalen of stijgen en dat is het risico wat je neemt, daarom ben je met een vast contract in de meeste gevallen goedkoper uit. Bij verbruik voor gas kun je ook de verbrandingswaarde vinden, dit is de hoeveel warmte die vrijkomt bij de verbranding van gas. De hoeveelheid energie die een m3 levert, kan variëren. Om deze reden wordt er iedere maand door Gasunie een correctiefactor berekend. Onderdeel van het tarief voor gas is het regiotoeslag. Bij sommige energieleverancier geldt dat hoe verder je van Groningen af woont, hoe meer je betaalt. Andere leveranciers hebben inmiddels voor vaste leveringskosten gekozen.

Belasting

Een ander aspect uit jouw energierekening bestaat uit belastingen:

  • Je betaalt energiebelasting over iedere kWh aan elektriciteit en m3 gas die je verbruikt.
  • Energieverbruik wordt door de overheid gezien als een basisbehoefte. Daarom vind je op je jaarafrekening vermindering energiebelasting.
  • De ODE oftewel Opslag Duurzame Energie is afhankelijk van je verbruik. Het doel van deze opslag is het stimuleren van investeringen in duurzame energie.
  • Btw, over alle kosten voor de levering, transport, netwerk, meterhuur en belastingen betaal je zo’n 21% btw.

Netwerkkosten

Dit zijn de kosten die door je energieleverancier aan de netbeheerder betaald worden. Dit zijn regio gebonden kosten, en iedereen moet aan deze kosten mee betalen. De netwerkkosten bestaan uit de kosten voor je aansluiting op het energienetwerk, transport via netwerk, onderhoud van het netwerk en de huur van de energiemeter. Afhankelijk van je gasverbruik betaal je ook capaciteitsafhankelijk transsporttarief. Dit tarief wordt hoger wanneer je meer gas verbruikt.

Energiekosten

Hierin staat beschreven wat je het komende jaar al gaat betalen aan energiekosten

  • De bedragen die je iedere maand betaald hebt. Dit bedrag wort verrekend met het totale inclusief bedrag inclusief btw.
  • Totale jaarafrekening. In dit geval moet er nog wat bijbetaald worden. Het kan zo zijn dat je een bedrag terugbetaald krijgt, omdat je minder hebt verbruikt dan van tevoren verwacht. Dit geld krijg je gewoon weer terug.
  • Het nieuwe voorschotbedrag wordt bepaald door middel van je verbruik van het afgelopen jaar.

Energieprijzen fluctueren enorm. Zorg er voor dat je ieder jaar overstapt om te besparen op je energierekening door energieleveranciers te vergelijken.

Meer vragen?

Neem contact op